Finale Talentencompetitie!

Geselecteerd zijn de beste vier- tot en met zevenjarigen uit de selectiewedstrijden in Boxtel, Nijkerkerveen, Boijl en Maarssen.

De Talentencompetitie schept kansen voor ...
 • Potentiele menners om verschillende paarden- en ponyrassen met elkaar te vergelijken.
 • Fokkers omdat zij de meest geschikte bloedlijnen voor de mensport aan het werk kunnen zien.
 • Talentenscouting van paarden en pony's voor recreatief en competitief gebruik in de mensport.
Datum: 14 september 2013 tijdens de Hippiade Mennen.
Locatie: KNHS Centrum, De Beek 125, 3852 PL Ermelo.

  Inleiding

De mensport wint aan populariteit. Steeds meer mensen weten de weg naar de koetsbok te vinden om recreatief of in wedstrijd- verband van de aangespannen sport te genieten. Deze toename aan populariteit doet de vraag naar fijne menpaarden stijgen. In de praktijk blijken deze paarden (en pony's!) echter niet gemak- kelijk te vinden. De mensport stelt namelijk eisen aan een paard of pony. Niet alle dieren hebben aanleg voor de mensport. Daarom etaleerde de Stichting Vrienden van de Mensport (i.o.) het idee een competitie uit te schrijven waarin jonge paarden en pony's worden getoetst op hun bruikbaarheid in en aanleg voor de mensport.

  Doel

Het doel van de competitie is om vier-, vijf-, zes- en zevenjarige paarden en pony's te toetsen op hun onmiddellijke gebruik als menpaard of -pony en hun aanleg in vergelijking met andere rassen en bloedlijnen te meten. Dat wordt gerealiseerd in regionale voorrondes waarin aanspanningen door deskundige adviseurs door middel van een eenvoudige dressuurproef en een vaardigheidsparcours worden beoordeeld op hun menaanleg. De meest getalenteerde paarden en pony's ontvangen een uitnodiging voor de landelijke finale. Hier worden deelnemers wederom getoetst op de dressuur- en vaardigheidaanleg, maar ze vinden er ook een eenvoudig marathonobstakel op hun pad. Daarnaast neemt een testrijder de leidsels van de finalisten over zodat hij de bruikbaarheid en werkwilligheid onafhankelijk kan testen.

  Stichting Vrienden van de Mensport (i.o.)

De Stichting wil de mensport professionaliseren en is van mening dat met het uitschrijven van de Talenten- competitie voor jonge menpaarden en -pony's de mogelijkheid wordt gecreëerd sport en fokkerij bij elkaar te brengen. In Nederland kennen we een dertigtal stamboeken die met hun specifieke rassen en types in potentie voor iedere mensporter het voor hem of haar geschikte menpaard op stal heeft staan.

  Kennisoverdracht

Daarnaast biedt de Talentencompetitie voor jonge menpaarden en -pony's de mogelijkheid kennis aan gebruikers, fokkers en geïnteresseerden van paarden en pony's over te dragen. De adviseurs geven tijdens de competitie uitleg aan deelnemers en toeschouwers over exterieur, gezondheid en africhting van menpaarden en -pony's. Opleiding De Talentencompetitie voor jonge menpaarden en -pony's biedt eigenaren en gebruikers de mogelijkheid onder deskundige begeleiding jonge paarden en pony's wedstrijdervaring op te laten doen. Een fijn menpaard of -pony heeft vertrouwen in de mens en genoot een gedegen opleiding. De Talentencompetitie voor jonge menpaarden en -pony's ziet erop toe dat de eerste wedstrijdervaring van een menpaard of -pony een positieve onderneming is!

  Competitie

 • De regionale voorrondes worden gehouden op:
  16 juni in boxtel
  27 juli in Nijkerkerveen
  3 augustus in Boijl
  10 augustus in Maarssen
 • De landelijk finale wordt verreden op 13 september in Ermelo op het KNHS terrein
Welke paarden en/of pony's mogen meedoen aan de talentencompetitie?
Alle vier-,vijf-, zes- en zevenjarige paarden/pony's die geregistreerd zijn bij een in Nederland gevestigd stamboek. Indien een dier geregistreerd is bij een buiten Nederland gevestigde EU-erkende fokkerijorganisatie, dan kan deze fokkerijorganisatie een schriftelijk verzoek indienen om toegelaten te worden tot de competitie. In geval er een Nederlands equivalent van de buitenlandse EU-fokkerijorganisatie bestaat, zal de Nederlandse fokkerijorganisatie prevaleren.
 • Recreatiesport: 4- en 5-jarige paarden en pony's.
 • Recreatiesport: 6- en 7-jarige paarden en pony's.
 • Wedstrijdsport: 4- en 5-jarige paarden en pony's.
 • Wedstrijdsport: 6- en 7-jarige paarden en pony's.